Kliknij, by zadzwonić:  Przychodnia  |  Szpital  |  Rehabilitacja  |  Centrum Estetyki

SALUS › PRZYCHODNIA › Medycyna pracy

Pracownia medycyny pracy

W poradni medycyny pracy Centrum Medycznego Salus oferujemy możliwość przeprowadzenia w jednym miejscu zarówno badań laboratoryjnych i diagnostycznych, jak i konsultacji specjalistycznych oraz konsultacji lekarzy medycyny pracy. Zapewniamy profesjonalną obsługę lekarską i pielęgniarską oraz kompleksowe świadczenie usług.

Nasza placówka w Kłodzku dysponuje nowocześnie wyposażoną pracownią badań psychotechnicznych, w której wykonujemy kompleksowe badania psychotechniczne dla:
› kierowców, kandydatów na kierowców i kierowców sportowych
› operatorów wózków widłowych, koparek, ładowarek i dźwigów
› osób pracujących na wysokości.

Badania profilaktyczne pracowników mają na celu analizę indywidualnych predyspozycji osoby do pracy na danym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika. Badania profilaktyczne dzielą się na: wstępne, okresowe i kontrolne.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich firm, przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych profilaktyczną opieką nad pracownikami w zakresie medycyny pracy. Zapewniamy fachową opiekę medyczną, dogodne terminy badań, kompleksowe usługi w postaci panelu badań wysokościowych, badań psychotechnicznych, konsultacji specjalistycznych. Proponujemy również szerszy zakres opieki w formie abonamentów medycznych dla firm, dostosowywanych indywidualnie do potrzeb klienta.

Przypominamy, że pracodawca zobowiązany jest do posiadania pisemnie zawartej umowy (na okres nie krótszy niż jeden rok) z placówką medyczną w celu zapewnienia opieki medycznej pracownikom.

Art. 22 ustawy o służbie medycyny pracy oraz art. 229 Kodeksu Pracy nakładają na pracodawcę obowiązek poniesienia kosztów przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy.

Terminy konsultacji

Kłodzko

lek. med. Zbigniew Goleń
› terminy przyjęć: wtorek, godz. 14:00-15:30
› rodzaj wizyty: konsultacja lekarska – 35 zł, wpis do książeczki zdrowia – 20 zł, badania kandydatów na kierowców – 200 zł

lek. med. Jarosław Iżyk
› terminy przyjęć: poniedziałek, godz. 14:45-15:30, środa. godz. 14:45-15:30
› rodzaj wizyty: konsultacja lekarska – 35 zł, wpis do książeczki zdrowia – 20 zł, badania kandydatów na kierowców – 200 zł

Duszniki-Zdrój

lek. med. Zbigniew Goleń
› terminy przyjęć: poniedziałek, godz. 14:00-16:00, środa, godz. 15:00-18:00, piątek, godz. 8:00-11:00
› rodzaj wizyty: konsultacja lekarska – 35 zł, wpis do książeczki zdrowia – 20 zł, badania kandydatów na kierowców – 200 zł

Nowa Ruda

lek. med. Henryk Wnętrzak
› terminy przyjęć: poniedziałek, 15:00-15:30, środa, 15:00-15:30, czwartek, godz. 11:00-11:30, piątek, godz. 15:00-15:30
› rodzaj wizyty: konsultacja lekarska – 35 zł, wpis do książeczki zdrowia – 20 zł

Bożków

lek. med. Henryk Wnętrzak
› terminy przyjęć: harmonogram zmienny
› rodzaj wizyty: konsultacja lekarska – 35 zł, wpis do książeczki zdrowia – 20 zł

Zarezerwuj wizytę u lekarza

Terminy konsultacji lekarskich w przychodniach Centrum Medycznego Salus w Kłodzku, Nowej Rudzie, Dusznikach-Zdroju i Bożkowie można rezerwować przez internet, w aplikacji mobilnej, telefonicznie lub osobiście w placówkach.

Regulacje prawne

› Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dziennik Ustaw Nr 96 z 1997 r., poz. 593, z późn.zm.)
› Kodeks Pracy
› Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dziennik Ustaw Nr 69 z 1996 r., poz. 332, z późn. zm.)
› Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dziennik Ustaw Nr 132 z 2002 r., poz. 1115)
› Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (Dziennik Ustaw Nr 25 z 2006 r., poz. 191)
› Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dziennik Ustaw Nr 148 z 1998 r., poz. 973)
› Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 169 poz. 1650)
› Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 58, poz. 515)

Posiadasz prywatne ubezpieczenie medyczne?

Zapraszamy do Centrum Medycznego Salus! Jesteśmy partnerem najważniejszych operatorów medycznych i firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Dzięki temu możesz w ramach swojego abonamentu/pakietu medycznego szybko, łatwo i wygodnie we wszystkich naszych przychodniach skorzystać z pomocy lekarzy medycyny rodzinnej i lekarzy specjalistów oraz wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne, a także zgłosić się na fizjoterapię w centrum rehabilitacji lub poddać się zabiegowi w oddziale szpitalnym.